Planeringsbyrå Backman Suunnittelutoimisto Backman
företaget      portfolie      referenslista      kontakt      karta på svenska      suomeksi      in English
Företagspresentation
Planeringsbyrå Backman Ab har varit verksam sedan år 1974. Företaget startade som ett enmansföretag, men har utvecklas till att omfatta ett välfungerande arbetsteam om 5 - 6 personer.

Byråns verksamhet omfattar arkitektplanering av såväl nybyggen som saneringsobjekt. Bland arbetsuppdragen kan även noteras byggnadsövervakning, projektledning, uppgörande av avloppsplaner och andra till branschen hörande specialkonsultuppdrag.

Personalsammansättningen har under åren varierat och utvecklats i positiv riktning. Idag besitter vårt arbetsteam en hög skolningsnivå och mycken, ytterst viktig, praktisk yrkeskunskap inom byggbranschens olika specialområden.

Bland personalen finns arkitekter, byggnadsingenjörer, byggmästare och merkonomer representerade.

Företagets verksamhetsort är Ekenäs. Företaget är helt tvåspråkigt.